Koncentrator tlenu

Koncentrator tlenu jest urządzeniem pozwalającym na ciągłe dostarczanie choremu powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu. Stanowi on tańszą i bezpieczniejszą alternatywę dla butli z tlenem medycznym, która w razie wycieków może podnosić ryzyko wybuchu lub pożaru.

Zasada działania koncentrator

Koncentrator posiada w środku dwa cylindry wypełnione substancją (zeolitem), która jest zdolna absorbować azot z powietrza. W każdym cyklu jeden z cylindrów jest napełniany powietrzem do ciśnienia 138 kPa, aby zeolit pochłonął zawarty w powietrzu azot. Drugi cylinder, w tym samym czasie, po przepompowaniu pozostałego tlenu do dalszych części instalacji, jest dekompresowany do ciśnienia atmosferycznego, aby oddał zaabsorbowany azot. Cykle powtarzają się bezustannie i zwykle trwają około 20 sekund. Koncentratory zapewniają stałe dostawy powietrza o stężeniu tlenu około 95% w ilości około 5 litrów na minutę.

Koncentrator tlenu DeVILBISS

Koncentrator Inogen One G3

Wypożyczenie koncentratora tlenu